2.jpg

Utemiljöer där människor och natur kan mötas och trivs!

Nu heter vi Markservice Sthlm!

Från och med den 1 april känner du igen oss som Markservice Sthlm. Vi är samma glada gäng och utför samma goda arbete till samma höga kvalitet. 

Vårt namn och vår logga knyter an till styrkan hos Svensk Markservice. Tillsammans med våra kunder förädlar och förvaltar våra kompetenta, engagerade och stolta medarbetare utemiljöer genom vårt hållbara arbetssätt och vår helhetssyn. Vi skapar trivsel, glädje och välmående åt människor, djur och natur.

Markservice Sthlm är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group och ett resultat av den sammanslagning av Green Landscaping och Svensk Markservice som genomfördes hösten 2018. Vi har arbetat konsekvent med att utveckla de bästa delarna från Svensk Markservice och Green Landscaping vad gäller såväl rutiner som arbetssätt och integrerat dem till ännu bättre verksamheter. Bolagiseringen är ett naturligt nästa steg för att ta verksamheten till nya höjder.

För dig som är kund kommer förändringen främst att handla om avtalstekniska aspekter. Att du får behålla de kontaktpersoner och medarbetare du har lärt känna är av högsta vikt för oss och du ska som kund känna dig trygg att vi sköter och utvecklar din utemiljö på ett effektivt och kundnära sätt.  

Lagom till starten av de nya bolagen lanserar vi nya hemsidor, nya sociala kanaler och nya mejladresser. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Välkomna alla medarbetare och kunder till Markservice Sthlm!

Vårt uppdrag

Våra kompetenta, engagerade och stolta medarbetare förädlar och förvaltar utemiljöer åt våra kunder med vårt hållbara arbetssätt och vår helhetssyn. Tillsammans skapar vi trivsel, glädje och välmående åt människor, djur och natur!

SvMS-Sommar-Webb_JohanLindsten_D4X2674-scaled.jpg

Vi förädlar och förvaltar dina utemiljöer

Våra tjänster

 • Grönyteskötsel
 • Anläggning
 • Snöröjning
 • Specialtjänster
 • Lekplatsbesiktning

Hållbart arbetssätt och helhetssyn

Vi arbetar med hållbarhet enligt tre principer:

 • Utveckla miljömässigt hållbara lösningar
 • Vara en attraktiv arbetsgivare
 • Ta ansvarsfulla ekonomiska beslut
SvMS-Sommar-Webb_JohanLindsten_DSC3710-scaled.jpg
SvMS-Host-Webb_JohanLindsten_DSC5631-scaled.jpg

Vi är certifierade

Ett led i vårt hållbara arbetssätt är vårt ledningssystem. Vi är certifierade enligt:

 • ISO 9001:2015 (kvalitet)
 • ISO 14001:2015 (miljö)
 • ISO 45001:2018 (arbetsmiljö)