2.jpg

Utemiljöer där människor och natur kan mötas och trivas!

Vårt uppdrag

Våra kompetenta, engagerade och stolta medarbetare förädlar och förvaltar utemiljöer åt våra kunder med vårt hållbara arbetssätt och vår helhetssyn. Tillsammans skapar vi trivsel, glädje och välmående åt människor, djur och natur!

SvMS-Sommar-Webb_JohanLindsten_D4X2674-scaled.jpg

Vi förädlar och förvaltar dina utemiljöer

Våra tjänster

Hållbart arbetssätt och helhetssyn

Vi arbetar med hållbarhet enligt tre principer:

  • Utveckla miljömässigt hållbara lösningar
  • Vara en attraktiv arbetsgivare
  • Ta ansvarsfulla ekonomiska beslut
SvMS-Sommar-Webb_JohanLindsten_DSC3710-scaled.jpg
SvMS-Host-Webb_JohanLindsten_DSC5631-scaled.jpg

Vi är certifierade

Ett led i vårt hållbara arbetssätt är vårt ledningssystem. Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015 (kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (miljö)
  • ISO 45001:2018 (arbetsmiljö)