För leverantörer

Fakturaadress
e-faktura skickas till GLN-nummer 752559270260801
Leverantörsfaktura mailas i PDF-format till 5592702608@autoinvoice.se

Märkning av faktura
Faktura skall alltid märkas med:

  • Projektarbetsordernummer: 8 Siffror (5+3) enligt nedan modell
    • PROJEKTARBETSORDER: 10123001
    • Samt beställande produktionschefs för- och efternamn

Fakturafrågor
faktura@markservicesthlm.se