Om oss

Gröna ytor som lever i samklang med naturen

För dig som söker en partner för att förvalta och förädla din utemiljö, erbjuder Markservice Sthlm hållbar drift och skötsel året runt. Vi verkar i och omkring Stockholm och utför tjänster inom grönyteskötsel, finplanering, snö- och halkbekämpning samt specialisttjänster såsom lekplatsbesiktning och trädvård.

Du kan lita på oss och våra kompetenta, engagerade och stolta medarbetare. Vi brinner för din utemiljö och skapar trivsel, glädje och välmående åt människor, djur och natur.

Hållbart arbetssätt och helhetssyn

Vi utvecklar din utemiljö med miljömässigt hållbara lösningar, där vi samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare, tar ansvarsfulla ekonomiska beslut. Du kan vara säker på att vi håller det vi lovar – ett led i vårt hållbara arbetssätt är vårt ledningssystem. Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015 (kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (miljö)
  • ISO 45001:2018 (arbetsmiljö

 

Markservice Sthlm är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group.