Om oss

Markservice Sthlm är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group och ett resultat av den sammanslagning av Green Landscaping och Svensk Markservice som genomfördes hösten 2018. Vi har arbetat konsekvent med att utveckla de bästa delarna från Svensk Markservice och Green Landscaping vad gäller såväl rutiner som arbetssätt och integrerat dem till ännu bättre verksamheter. Bildandet av Markservice Sthlm är ett naturligt nästa steg för att ta verksamheten till nya höjder.

För dig som är kund kommer förändringen främst att handla om avtalstekniska aspekter. Att du får behålla de kontaktpersoner och medarbetare du har lärt känna är av högsta vikt för oss och du ska som kund känna dig trygg att vi sköter och utvecklar din utemiljö på ett effektivt och kundnära sätt.

Vårt namn och vår logga knyter an till styrkan hos Svensk Markservice. Tillsammans med våra kunder förädlar och förvaltar våra kompetenta, engagerade och stolta medarbetare utemiljöer genom vårt hållbara arbetssätt och vår helhetssyn. Vi skapar trivsel, glädje och välmående åt människor, djur och natur.

Välkomna alla medarbetare och kunder till Markservice Sthlm!